Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Tháng 9 Chiều Xưa


Đến sân ga nắng ngã chiều
Vắng người đưa đón cảnh đìu hiu
Tháng 8 qua tháng 9 về
Lòng đau trĩu nặng bộn bề đắn đo

Giữ người trong ngăn tim nhỏ
Đầy ấp tình yêu lòng khó giải phân
Người vội đi chẳng dự phần
Góc tim bừng cháy lan dần tan chảy

Nếu mau người quay trở lại
Linh hồn này sẽ mãi mãi tịnh siêu
Trong giấc say quyết nói yêu
Thềm ga cũ vàng chiều thêu màu nắng

Kim Oanh