Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Dẫu Biết Là Mơ...


Dẫu thơ là mơ, dạ mãi thẩn thờ
Dù không hiện hữu ngu ngơ chờ đợi
Ảo mờ, vu vơ, tuyệt vời  lãng mạn
Bóng dáng thiên đàng... hạnh phúc hoài mơ…

Dẫu mai đây, mơ tình thơ có chết
Lụm cụm tìm nhặt chữ  kết thành câu
Vọng tưởng say mơ chôn khối duyên sầu
Quạt lạnh ấm mồ ... trọn kiếp hoài mơ….

Kim Oanh