Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Chúc Mừng Sinh Nhật Anh Cao Linh Tử 18/9
Tặng anh riêng một món quà 
Mong rằng.. ít nhưng đậm đà tình chân
Tuy xa mà ngỡ rất gần
"Vườn Thơ Thẩn" ấy dần dần đơm hoa
Mười Tám Tháng Chín trăng sa
Sáng soi hạnh phúc quê nhà vạn may
Chúc mừng Sinh Nhật anh tài
Sức khoẻ, hạnh phúc dài....dài.....Bách niên

Kim Oanh
18/9/2015 


Thơ: Cao Linh Tử
Thơ Tranh: Kim Oanh