Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Gọi Thu - Tiếng Gọi Thu Sang - Tiễn ThuBài Xướng: Gọi Thu

Ta gọi thu về trong mắt em
Hoàng hôn lất phất sợi mưa mềm
Thu vàng cũng để khơi màu nhớ
Để cảm tình thu say trắng đêm!

Nguyễn Đắc Thắng
***
Bài Họa:


Tiếng Gọi Thu Sang


Vàng phai sắc lá ngập hồn em
Gió chuyển mùa thương dạ yếu mềm
Tiếng gọi thu sang chừng nức nở
Tơ lòng rối rắm lắng mưa đêm

Kim Phượng
***
Cảm Tác:


Tiễn Thu


Ai phủ lá vàng chôn xác em
Lấp sương đong lạnh má môi mềm
Tuyết rơi tiễn biệt hồng nhan bạc
Mưa chạnh đau lòng tiễn thu đêm

Kim Oanh