Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Galveston Chiều Êm

 
Galveston biển vẫn xanh rì
Xa nhau  người nhớ những gì cho nhau
Nụ cười dòn nay còn đâu
Một mình tiếc nhớ dâng sầu phương xa

Chiều êm bắt nhịp chuyến phà
Mây trôi gió thoảng bay xa hương mùa
Ghềnh đá trở mình sóng khua
Nhớ chăng những phút vui đùa bên nhau

Melbourne trời vẫn xanh màu
Biển xanh xô sóng nhưng đau hồn này
Ta buồn! Phương ấy người hay
Phương xa! Ta nhớ lắc lay tình người

Kim Oanh
8/2012
* Kỷ niệm Biển Galveston,Houston - Ảnh của anh Nguyễn Cao Khải ghi lại