Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Hận Chiến TrườngTặng Kim Oanh

Áo tím ai mang hồn thu thảo,
Nhẹ rắc đời ai chút diễm tình.
Lạnh lắm những chiều trên ốc đảo,
Hoa vàng xóa dấu nẻo thư sinh.

Ai gọi hồn ai, ai nhớ ai,
Xuân nồng, ai nỡ để xuân phai?
Hoa vàng mỏng mảnh như tơ đó,
Dây tím trèo lan gác phượng đài.

Ai bước về khoe chân tiểu thư,
Giẫm hồn ta nát mộng Tương Như.
Khúc đàn diễm tuyệt, đàn Tư Mã,
Hoàng hỡi, còn thương khúc Phượng cầu ?

Mộng mị đâu tràn lan gối chăn,
Lan tràn trên áo Trác Văn Quân.
Bên thềm chuốc chén mời Tô Nữ,
Ánh Nguyệt nàng ơi, mộng dễ cầm ?

Thoang thoảng mơ hồ vương chút hương,
Bụi hồng điểm má khách tha phương.
Phấn hồng điểm má nàng thương nữ,
Vong quốc còn ôm hận chiến trường.

Montreal, March 1999
(PSSC Houston, xuân 2000)
Nguyễn Đức Tuấn