Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Tưởng Nhớ Sinh Nhật Bác Thái Hanh(Nguyễn Khắc Nhân)


Ra đi hoài nhớ quê nhà
Bao năm lưu lạc tận xa phương đời
Đông Y nhân ái tuyệt vời
Chúng sinh cứu độ ân trời ban cho

Xuất thân giòng giỏi nhà Nho
Văn hay chữ đẹp môt kho thơ đầy
Khắc Nhân họ Nguyễn bậc Thầy
Nhân tài hiền đức dựng xây nước nhà

Ngày 1, tháng 9 bước qua
Tưởng nhớ Sinh nhật món quà vạn an
Bình yên hạnh phúc Thiên Đàng
Lời chúc yêu kính của trang Long Hồ.

Kim Oanh