Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Đoản Khúc Đêm Trăng


Ngất ngây một bóng trăng tà
Đêm thâu ngầy ngật chun ngà ta say (Biện Công Danh)

Ngất ngây vướn víu trăng sa
Đêm tàn ngầy ngật hồn va vách sầu (Kim Oanh)

Biện Công Danh & Kim Oanh