Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Hiệp Lời Nguyện Cầu Cùng Anh Song Quang


Buồn nầy biết tỏ ngỏ cùng ai???
Để mối tâm cang bớt cảm hoài!!
Để chuyện phu thê tròn vẹn đạo
Để tình chồng vợ chẳng hề phai
Để duyên tơ tóc luôn tươi thắm
Để nghĩa ba sinh chớ vụt bay
Để tạo niềm vui cho lẻ song
Vần thơ cạn hứng em nào hay??!!

Song Quang
*** Anh Song Quang kính mến.
Đọc dòng thơ anh, chút bùi ngùi, lẫn xúc động. Anh chẳng những lo lắng thương yêu chị mà không quên chia sẻ với Vườn Thơ Thẩn.  .
Em là người đạo công giáo, em xin hiệp lời cầu nguyện Chúa. Em nghĩ trên cao Ngài sẽ dũ lòng thương anh chị mà chở che, thêm sức cho chị vượt qua.
Xin chia sẻ cùng anh.
Kính mến

Hiệp Lời Nguyện Cầu!

Buồn này chia sẻ cùng ai
Chung lời hiệp nguyện ngày dài lo âu
Mong tâm vơi bớt u sầu
Hồng ân che chở nhiệm mầu van xin
Thêm sức nâng đở giữ gìn
Ba sinh nghĩa nặng nhậm tình Chúa thương!

Kim Oanh
Melbourne 17/9/2015