Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

Đoản Khúc Tháng Tám


Tháng tám còn nắng đỏ mặt đường.
Mùa thu đã ở bên giường vào đêm......(Hhai)
Hồn đang mê mẫn giấc êm đềm
Đông rón rén bước qua thềm giá buốt(KimOanh)

Tháng 8/2015
Hhai & Kim Oanh