Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Thơ Tranh: Bóng Trăng Tan

Cảm tác từ ảnh chụp của Biện Công Danh


Hình Ảnh: Biện Công Danh
Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh