Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Mừng "Hoa Biết Hát" Mãi Trẻ Tuổi Mới

Phượng Trắng ơi, Cho Kim Oanh ké Phượng Trắng chúc mừng Sinh Nhật Như Quỳnh"Hoa Biết Hát" nha.


Thơ: Phượng Trắng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Sáng Tác: Sông Trà
Tiếng Hát: Như Quỳnh