Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Dựng Lại Cầu Tre‏


Đường về quê mấy nẻo quan san
Mẹ Cha chờ đợi mắt lệ hàng
Dòng máu vàng gian nan khốn khó
Sữa cùn lực cạn vững dạ mang

Đàn lên tấu khúc bi ai thở
Mở mạch dòng máu trở về tim
Chim cánh mỏi tìm nơi dừng đậu
Sớm chiều mưa nắng bóng chim đâu

Cây cội nước nguồn cơn hấp hối
Cơm thanh đạm bạc chia hồi trẻ
Thủ túc sa nhẹ lắng tai nghe
An ủi ấm lòng Cha Mẹ dạy

Lắc lư cầu đường hai lối rẽ
Tiếng hát buồn quạnh quẽ đầy vơi
Đường trường xa mấy nhịp cầu rời
Khơi nhịp dễ cầu tre liền khúc

Đấng Cù Lao cả đời hiền thục.

Lê Kim Hiệp
Pleiku 30-8-2009