Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Tết Trung Thu Năm 1969 - Tại Công Viên Tao Đàn Sài Gòn

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Phu Nhân( ngồi giữa)
Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ ( Bên trái Tổng Thống Thiệu)

  
Chủ đề hiện đại - Các Hướng đạo sinh Sài Gòn này đã dùng những mô hình phi thuyền và máy bay phản lực để thể hiện nhận thức của mình về thời đại. Hơn 5.000 thiếu niên đã họp mặt tại Công viên Tao Đàn ngày 26/9/1969 để mừng tết trung Thu.

Sưu Tầm Từ Net