Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Đừng Đến Nữa Đêm


Năn nỉ đêm đừng đến nữa
Bóng tối mênh mông ngăn giữa đời nhau
Đừng đến nữa đêm hư ảo
Tàn canh héo hắt xanh xao cuộc tình
Năn nỉ đừng soi bóng hình
Van xin đêm đừng nên rình rập nữa
Chập chờn đốt thiêu hương lửa
Ngọn đèn dầu chao.. nghiêng ngữa đời thua

Kim Oanh