Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Galang Lặng Lẽ
(Mến tặng Người giữ ảnh và Người trong ảnh Tống Phước Hạnh)

Hơn 30 năm trước qua hàng rào kẻm
Lặng lẽ ôm đàn hát những lời ca
Gửi nhớ nhung về tận chốn quê nhà
Bỏ lại người thương gia đình yêu dấu

Vì Tự Do áo nhuộm màu đỏ thắm
Giọt máu anh pha ướt đẫm mồ hôi
Vượt biên tù đày tả tơi khổ ải
Đau hoài trong dạ nhớ mãi ngàn sau

1980 tại Galang Indo vùng đảo
Dư ảnh bồi hồi gìn giữ gửi trao
Kỷ niệm của anh thuở nào và bạn
Chia khó khăn đời tỵ nạn có nhau

Hơn 30 năm sau vươn cao cuộc sống
Mừng thay! Con anh nối dõi tông đường
Xứ Tự Do lòng hướng lại quê hương
Nơi Đất Việt người dân đang vất vưỡng

Kim Oanh
* Ảnh Tống Phước Hạnh