Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Thơ Tranh: Vô Thường


Thơ: Phương Hà
Thơ Tranh: Kim Oanh