Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

Anh Phú Viếng Thăm Lê Kim HiệpHình Ảnh: Trương Văn Phú