Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

Kỷ Niệm Sau Cùng Với Lê Kim HiệpHuynh Tương Như chân thành chia buồn cùng Kim Phượng, Kim Oanh và gia đình

Kỷ Niệm Sau Cùng Với Lê Kim Hiệp
Cuối tháng 12, năm 2015
Nhóm bạn văn nghệ Vĩnh Long
Hẹn gặp tại cà phê Khởi Nguyên:
Tín Đức, Phạm Tương Như
Lê Kim Hiệp, Liên Anh
Huệ Vương, Tùng Thanh, Ngọc Thúy...
Hương cà phê tưởng chừng túy lúy
Đọc thơ nghe thẩn cả người
Cà phê ngon nhờ những tràn cười
Có ai biết
Đó là lần vĩnh viễn chia tay
Người thơ Không Quân Lê Kim Hiệp
Của một thời gió bụi Cù Hanh
Một thuở phi đạo Biên Hòa ngược gió

Làm sao còn có ngày mai
Khi chữ thơ đã gãy làm hai
Bạn quên nghĩa đen, tôi hoài nghĩa bóng
Câu thơ chẻ hai bay ngoài gió lộng
Cầu nguyện Bạn về bên Đức Chúa Trời

Bạn qua bên kia đời
tôi nhắn gì tôi ơi
nhắn bạn đừng ngóng đợi
có ngày tôi sang chơi!

Vĩnh biệt Lê Kim Hiệp

Phạm Tương Như
12/08/2016