Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Ơn Đời - Thơ Quýdenver - Nhạc & Tiếng Hát Vũ Hoành


Thơ: Quýdenver 
Nhạc & Tiếng Hát: Vũ Hoành