Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Nụ Hôn Đầu


Thơ: Biện Công Danh
Thơ Tranh: Kim Oanh