Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

Chinh Nguyên Chia Buồn Cùng Tang Quyến Lê Kim Hiệp

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thân gởi Chị Lê-Thị-Kim-Phượng và Chị Lê-Thị-Kim-Oanh,
Được tin Em LÊ-KIM-HIỆP, bào đệ của chị Kim Phượng và bào huynh của chị Kim Oanh vừa mất tại Việt Nam
Chúng tôi xin thành thật chia buồn hai chị và đại gia đình trước sự mất mát to lớn này.
Xin nguyện cầu cho Hương Linh Anphongso LÊ-KIM-HIỆP sớm đợc an bình hạnh phúc nơi cõi Vĩnh Hằng

ChinhNguyenUSA/GA Aug 12.2016