Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Đưa Tiễn Một Đồng Đội


Bàn tay bắt dịu mềm nồng ấm
Cảm nhận nhau đàn khúc thơ văn
Xưa đồng đội cùng lằn chiến tuyến
Dẫu tôi anh biển trời đôi ngã

Có xa không! Thương quá Quê Hương
Dặm trường đau còn dài gian bước
Tiếp nối hoài kẻ trước người sau
Chăm sóc vườn màu trăm hoa nở

Anh ra đi!
Không riêng trời Cali bỡ ngỡ
Khắp Châu cùn mộng vỡ đầu Thu
Quân Khu mấy anh về an giấc
Nấc nghẹn nhìn chết lặng thời gian

Hy vọng bay về chốn Thiên Đàng
Trận chiến tàn ấp ủ trên cao
Rồi mai lấp lánh một vì sao
Soi đường dẫn bao người ở lại

Anh Vân mất! Vẫn còn.....tồn tại...

Pleiku 2-8-2010
Lê Kim Hiệp