Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Vu Lan Nguyện Cầu


(Vu Lan con hướng về Ba Má và anh Bảy)

Mười ngón tay có ngón ngắn ngón dài (*)
Anh em gặp mặt tấu hài mỗi cách
Không tranh giành hay giận hờn dai nhách
Đau đớn thay! Hiệp tách nhóm ly phân

Để lại ngậm ngùi thương tiếc sầu dâng
Vu Lan nay Bảy hạnh phúc trọn phần
Phút bình an cận kề bên Ba Má
Dẫu biết thế tim đau khôn thể tả...

Nguyện Chúa nhân lành giàu lòng thương xót
Ban Anphongso hưởng trót những hồng ân
Tròn hiếu tử, được gần tình Ba Mẹ
Nơi Nước Trời vui vẻ sống thảnh thơi
Amen!

Vu Lan 8/2016
Kim Oanh
(*) Mười anh em, giờ anh thứ Bảy ra đi