Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Dòng Thương Dòng Nhớ(Nhớ một Người Anh)

Hoàng hôn trải bến sông Tiền
Dòng thương dòng nhớ về miền xa xăm
Riêng đây góc nhỏ âm thầm
Giọt dài giọt ngắn lặng căm nghẹn lời

Kim Oanh
(Ảnh chụp của Biện Công Danh)