Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

Demo: Giã Từ - Lm. Huy Hoàng (2 Bè, Giọng Ca S@yNh@c)

Bảy ơi, em giã từ Bảy ..... em cố gắng như lời bài hát " xin đừng nuối tiếc làm chi, xin đừng khóc lóc sầu bi...." ...nhưng mà em lại không thể..........