Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Thu Nhật Ngẫu Thành - 秋日偶成 - Nguyễn Tử Thành - 阮子成


秋日偶成                Thu Nhật Ngẫu Thành

千村木葉盡黃落,Thiên thôn mộc diệp tận hoàng lạc,
獨立西風拂鬢絲。Độc lập tây phong phất mấn ti.
歲月堂堂留不得,Tuế nguyệt đường đường lưu bất đắc
昨非今是只心知。Tạc phi kim thị chỉ tâm tri.

阮子成                     Nguyễn Tử Thành

Dịch Nghĩa:

Lá cây ở ngàn thôn đều vàng rụng hết,
Đứng một mình, ngọn gió tây thổi bay mái tóc.
Năm thang lừng lững trôi đi không giữ được
Trước sai , nay đúng chỉ lòng mình biết .

Dịch Thơ:

Ngẫu Hứng Ngày Thu

Lá ngàn thôn vàng bay lả tả
Gió tây về lõa xõa tóc mai.
Tháng năm lặng lẽ nào hay,
Trước sai nay đúng lòng này biết thôi.


Mailoc phỏng dịch
***
Các Bài Dịch Khác:

Ngày Thu Cảm Hứng


Ngàn thôn cây lá cuốn vàng bay,
Thơ thẩn một mình tóc gió lay.
Năm tháng lạnh lùng khôn giữ được,
Thi phi sai đúng chỉ mình hay!


Đỗ Chiêu Đức diễn nôm
***
Ngẫu Hứng Ngày Thu


Cây lá ngàn thôn sắc úa vàng
Tóc bay trước ngọn gió thu sang
Tháng năm hờ hững trôi qua mãi
Tâm sự nào ai biết, sẻ san


Phương Hà phỏng dịch
***
Chợt Hứng Ngày Thu


Lá vàng xóm xóm rụng rơi đầy
Một bóng tóc sầu phơi gió tây
Năm tháng lạnh trôi sao giữ lại
Đúng sai tự biết chỉ lòng đây.


Quên Đi
***
Bài 1:

Thu Buồn Ngẫu Hứng


Ngàn thôn lả tả lá vàng rơi,
Gió thổi tóc mai quạnh quẽ đời.
Tháng tận năm cùng qua lặng lẽ,
Tự lòng, sai, đúng lạnh lùng trôi...


Mai Xuân Thanh
Ngày 26 tháng 07 năm 2016

Bài 2:

Thu Ngẫu Hứng


Lá vàng rụng hết cả ngàn thôn,
Đứng lặng gió bay tóc mõi mòn.
Năm tháng thoi đưa nghe lặng lẽ,
Đúng, sai, tự biết mất hay còn!


Mai Xuân Thanh

Ngày 26 tháng 07 năm 2016
***
Ngẫu Hứng Ngày Thu


Ngàn thôn tơi tả lá thu bay
Đơn độc gió lùa tóc xõa lay
Năm tháng lặng trôi khôn giữ được
Lòng riêng sai đúng tỏ cùng ai


Kim Phượng
***
Thu Cảm Hứng


Thôn xóm ngàn cây ngập lá vàng
Một mình lặng ngắm gió đưa sang!
Tháng năm lừng lững trôi khôn giữ
Sai, đúng lòng nầy mãi chứa chan


Song Quang
***
Thu Cảm


Lá rụng vàng thôn tan tác rơi
Gió thu lay động tóc sầu vơi
Tháng năm vời vợi làm sao níu
Sai đúng dạ này tự hiểu thôi!


Kim Oanh