Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Gởi...Thu


Tháng Tám.
Bên em giờ đã vào đông.
SaiGon sắp qua cuối hạ.
Cây bàng ngoài phố còn xanh lá.
Mùa thu bẽn lẽn chưa về.

Đợi chờ sao lâu đến thế.
Xin em chút gió đầu mùa.
Cho sớm vàng bên ngoài song cửa.
Và hình em, trong chiều muộn_lại về.

Kỷ niệm theo nhau lặng lẽ.
Lại lục tìm trong nỗi niềm chung.
Có còn lá vàng chưa kịp rụng.
Xin em...Dành đón thu về.


Hhai