Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Trăng Xưa


Thơ: Phúc Liên (Cựu học sinh Tống Phước Hiệp)
Thơ Tranh: Kim Oanh