Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Những Dòng Thơ Của Kim Oanh & Du Tử Huỳnh


 Xa Bầy

(Nhớ anh "Một Cánh Thép" vừa xa bầy)

Vàng rơi soi ánh tà dương

Thấy chăng một góc buồn vương đọng sầu
Thánh thoát chuông vọng mái lầu
Giật mình vổ cánh chim câu xa bầy

Kim Oanh
***
Lạc Bầy

Chuông chiều đuổi cánh chim bay
Đường mây lối gió lạc bầy về đâu
Thương đôi cánh nhỏ nặng sầu
Chân trời xa thẳm có sâu ân tình?!

Du Tử Huỳnh
***
Chim Bay Về Tổ

Cánh chim lạc hướng đường bay
Cố sức về tổ tìm bầy nơi đâu
Phong ba bão táp gánh sầu
Vẫn kiên cường định thâm sâu hiếu tình

Kim Oanh
***
Lối Về Đất Mẹ

Đường dài sương gió phiêu linh
Cheo leo đôi cánh nương mình bão giông
Cũng xin hẹn với tang bồng
Lối về đất mẹ vẹn tròn tình quê!

Du Tử Huỳnh
***
Trời Hồng Nước Việt

Mong bão tạnh. Nắng lung linh
Chim bay về tổ nép mình tránh giông
Họp đàn tung cánh bềnh bồng
Trời hồng Nước Việt chung lòng dựng quê

Kim Oanh