Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Thánh Ca -Thân Con Là Bụi Đất - Diệu Hiền - Bích Hiền


Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tác. 
Vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi.