Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Con Đường Xưa Em ĐiHình Ảnh & Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh