Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Phương Hà Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Lê Kim HiệpTin buồn trong tháng bảy mưa ngâu
Trời đất vừa thêm một nỗi sầu
Người đã ra đi xa vĩnh viễn
Kẻ còn ở lại ngậm ngùi đau...


Xin chia buồn cùng Kim Phượng và Kim Oanh trước nỗi buồn đau mất mát này.
Xin cầu chúc hương hồn nhà thơ LÊ KIM HIỆP sớm siêu thoát, an vui nơi cõi vĩnh hằng.

Phương Hà (Saigon)