Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Thổn Thức


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh