Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Má TôiThơ: Cao Linh Tử
Thơ Tranh: Kim Oanh

***
Cảm  Tạ Kim Oanh

Tay tiên khéo tạo bức thơ tranh
Trân trọng từ huyên cả tất thành
Phơn phớt phông nền tâm ý sáng
Hài hòa bố cục sắc màu thanh
Trải lòng day dứt thương hiền mẫu
Mượn ảnh âm thầm nhớ chiếu manh
Kẻ ở quê nhà người tại Úc
Mến tình cảm kích lắm Kim Oanh!


Cao Linh Tử
14/5/2016