Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

Chân Dung Anh Lê Kim Hiệp - Pleiku 2011Lê Kim Hiệp qua ống kính của Nhiếp Ảnh Gia Hiền Bắc Hương - Pleiku Tháng 7/2011