Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Kỷ Niệm Sinh Nhật

Chị Ngọc Cầm mến, Tặng món quà nhỏ này trong ngày Sinh Nhật chị nha. Chúc chị luôn vui tươi, dồi dào sức khoẻ.(KimOanh)


Thơ: Ngọc Cầm
Thơ Tranh: Kim Oanh