Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Tình Lặng Lẽ - Nhạc Sĩ Lam Phương - Tiếng Hát Ngọc Anh Nhạc Sĩ Lam Phương 
Tiếng Hát Ngọc Anh
Thực Hiện: Đặng Hùng