Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Vào Thu


Thơ: Minh Thúy
Thơ Tranh: Kim Oanh