Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Thà - Nếu - Xin


Bài Xướng:
Thà…!

Thà làm ngọn gió heo may
Ru hồn lá úa lắt lay thu vàng
Thà làm hạt cát liêu hoang
Cho người xây mộng dã tràng…thế thôi!
Thà tôi cũng chẳng là tôi
Thà em cũng chẳng là người trong mơ.


Nguyễn Gia Khanh
***
Các Bài Họa:
Nếu

Nếu được làm hoa cỏ may
Tung tăng cùng gió lay lay nắng vàng
Nếu làm bến đợi chiều hoang
Chờ thuyền quay mũi ngược tràng giang thôi
Nếu ngày tình hững hờ tôi
Đêm đêm dỗ giấc mộng người dệt mơ


Kim Oanh

***
Xin


Xin cho làm ngọn gió may
Đêm ru em ngủ trăng lay mộng vàng
Xin ngừng lạc bước chân hoang
Để duyên em hết trễ tràng mà thôi
Xin ai đừng phụ lòng tôi
Tình em mãi đẹp là người trong mơ!


Song Quang