Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Làm Quen

 

Gửi tặng Kim Oanh một ý thơ...
Hồn em rộng mở đẹp tâm cơ.
Tranh thi ghép tứ êm duyên dáng.
Nhạc phẩm ghi lời ngát mộng mơ
Hạ đỏ lưu trang thời áo trắng.
Xuân xanh điểm thắm nghĩa cầm tơ
Thu sầu man mác ngô đồng rụng
Gốc phượng tình xa...chữ chẳng mờ..!


Trần Lệ Khánh
Bút danh Trúc Lệ

9-6-2017

 1- Bài thơ " Phượng Vào Lưu Bút"        
 2- Bài thơ "Thỏa Chờ Mong"
 3- Bài thơ " Khúc Thu"
 4- Bài thơ " Nhớ"

Lây Say

Lây say ý tứ một nhành thơ...
"Lưu bút"...phượng hồng - đẹp quá cơ! *
"Thu khúc"...tình đằm thơm đất mộng,
"...Chờ mong"...nghĩa quyện thắm trời mơ!
Tranh khơi mùa nhớ đằm sinh sắc,
Nhạc trỗi cung thương nuột tiếng tơ!
Ước được tri giao cùng nữ sĩ
Hình đà sâu đậm,...bóng không mờ.


Đầu hạ
6- 2017
Nguyễn Huy Khôi