Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Mùa Đông Ôi Mùa Đông

Em gửi Sáu để tưởng nhớ Một Người đi trong ngày đông giá


Thơ Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh