Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Pleiku Vào Hè


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh