Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Cám Ơn Người Tình - Nhạc Sĩ Lam Phương - Tiếng Hát Thùy Dương


Nhạc Sĩ Lam Phương
Tiếng Hát Thùy Dương
Thực Hiện: Đặng Hùng