Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Ơn Cha


Thơ: Mai Xuân Thanh
Thơ Tranh: Kim Oanh