Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Đóa Hồng Môi Em


Thơ Trầm Vân
Thơ Tranh: Kim Oanh