Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

Em Bảo Tôi Làm Thơ - Thơ: Quýdenver - Nhạc Vũ Hoành & Tác Giả Trình Bày)


Thơ & PPs: Quýdenver
Phổ Nhạc & Hát: Vũ Hoành