Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Phải Chi...!


Môi em mềm anh ngây ngất
Mắt em sáng ngời anh thức thâu đêm
(Lạnh Tanh -KimOanh)

Môi em mềm anh đây ngây ngất!
Mắt em buồn cột chặt tình thơ
Đêm về cứ mãi ước mơ
Phải chi.... người ấy đợi chờ tình chung

Má em hồng hồn anh say đắm!
Miệng em cười thương lắm em ơi
Yêu mà nói chẳng nên lời
Phải chi .....người ấy trọn đời nhớ nhung

Mũi dọc dừa anh đây ngơ ngẩn!
Dáng thon gầy thơ thẩn lòng anh
Những đêm ngồi ngắm trăng thanh
Phải chi....được hái một cành thiên hương

Tóc em dài anh đây muốn vuốt
Làn mi cong trói buộc đời ai
Thương người nhớ sợi tóc mai
Phải chi....cơn gió đừng lay tóc nàng

Song Quang
6/14/2017