Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Chiều Lặng - Vỡ Toang...


Xướng: Chiều Lặng

Thuở ấy ai đành lặng bước đi
Niềm xưa biết có vấn vương gì
Xuân vừa rụng cả mùa hoa úa
Hạ đã tràn đầy ánh nhật huy
Chốn cũ thuyền neo triền cổ độ
Đường xa kẻ ruổi mộng tân kỳ
Nhìn mây đã mấy chiều tan hợp
Chợt thấy cơn sầu đẫm ướt mi.

Nguyễn Gia Khanh
***
Họa:Vỡ Toang…

Quay lưng người lặng lẽ ra đi
Ngoãnh lại bậu ơi nhung nhớ gì
Thu chạm lá vàng vườn úa nhạt
Đông giăng tuyết nhợt bóng tà huy
Tơ hồng đứt đoạn không từ giã
Chén rượu tiễn đưa chẳng hẹn kỳ
Hạnh phúc vỡ toang bong bóng nước
Theo dòng đẫm ướt nhạt nhoà mi

Kim Oanh