Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Thà


Thơ : Nguyễn Gia Khanh
Thơ Tranh: Kim Oanh